Uplynulé akce / Dětský čin roku

Dětský čin roku

9. 12. 2019

Zprávou o svých dobrých skutcích či o hrdinství se naši žáci z Dětského zastupitelstva nominovali na 15.ročník této akce. Kolektivní Dětský čin, který jim vynesl speciální cenu odborné poroty, se týkal jejich projektu „Srdce s láskou darované“ pro Motolskou nemocnici.
Kromě převzetí věcných darů, ochutnávky z čokoládové fontány, byl pro ně připraven odpolední program, který začínal v muzeu a výrobně Čokoládovny a následovala prohlídka voskových figurín. Celý den si zástupci náramně užili.