Třída 9. A

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jana Vojtěchová

Asistent pedagoga: Ilona Cihelková, Lenka Valtrová
Zastupující TU: Zdenka Dóková, DiS.

 

Aktuality

Informace důležité pro volbu povolání a dalšího vzdělávání po základní škole:

Profese: Národní soustava povolání – přehled a podrobné informace o profesích

https://www.nsp.cz/

SŠ a obory:

Dny otevřených dveří – sledovat od září termíny  -   osobně/online

Webové stránky:

https://www.atlasskolstvi.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.proskoly.cz/

+ konkrétní webové stránky daných škol

Přihlášky:

Obory s talentovou zkouškou – do 30. listopadu

Obory bez talentové zkoušky – do 1. března

Nic sami nevyplňujete!

Dodáte třídnímu učiteli dva kódy vybraných oborů, přihlášky vám škola vytiskne a potvrdí razítkem, podpisem.

Vy je sami podepíšete a pošlete nebo dovezete na dané školy (vezmete si potvrzení o podání!).

Přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška v maturitních oborech se koná v 1. kole ve dvou termínech, které stanoví MŠMT  do 30. září 2021.

Obory s talentovou zkouškou – leden

Maturitní obory bez talentové zkoušky – duben

http://www.cermat.cz/

http://www.stredniskoly.cz/prijimacky.html

https://zkousky-nanecisto.cz/

Burzy středních škol 2021

Profesia days Praha

 1. října 2021 – 7. října 2021
  Výstaviště PVA EXPO Praha Letňany
  https://profesiadays.cz/

Řemesla živě a pro život

 1. října 2021 – 21. října 2021
  Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2
  http://www.nrpraha.cz/program/1101/remesla-zive-a-pro-zivot/

Schola Pragensis

 1. listopadu 2021 – 27. listopadu 2021
  Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65
  https://www.scholapragensis.cz

 

Informace z třídní schůzky:

 

 1. Testování, roušky
 2. Souhlas s podáním léku (náhle vzniklá alergická reakce), použitím dezinfekčního prostředku u dítěte navštěvujícího naše školní zařízení – v naléhavých případech.
 3. Změny osobních údajů nebo kontaktů
 4. Voluntarius – kdo neuhradil 100 Kč na výtvarné pomůcky, je potřeba v tomto týdnu donést kufřík s potřebami na VV. Úhrada 100 Kč na Voluntarius (příspěvky na školní akce)
 5. Obědy pro děti – nabídka pomocí s platbou za obědy neziskovou organizací Women for women. Organizace pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy, aby se obědy dostaly k dětem a pomoc nemohla být zneužita.
 6. Školní psycholog – PhDr. Jitka Čmuhařová, na škole v úterý a ve čtvrtek. E-mail je na stránkách školy, lze se domluvit individuálně.
 7. Elektronický klíč k ISIC kartě žáka – lze otevírat mobilem a vstupovat do školy.
 8. Šatny – jsou rozděleny na dívčí a chlapecké. Ztráta klíče, nebo zámečku – 50 Kč.
 9. Sběr – opět probíhá jako v minulých letech. Papír a baterie – na váhu, elektro (ne větší, než např. žehlička) – na kusy. Odevzdávání sběru – každou středu 7:30 – 8:00, nebo po domluvě s panem školníkem.
 10. Kredity třídy – kreditní období po čtvrtletích. Za získané body si třída na konci školního roku vybere odměnu.
 11. Sběr kaštanů, bukvic, žaludů spolupráce s Mirakulem. Sběr bude sloužit jako krmivo pro zvířata v Mirakulu. Mirakulum pro školu zajistí venkovní zázemí pro výuku a odpolední družinu.
 12. Bakaláři (prospěch žáka, omluvenky, důležité informace od vedení školy).

Omluvenky – z důvodu průkaznosti a archivace omluvenek, omluvenky pouze v Komens, v Bakalářích !!! (ne mail).

Přístup do Bakalářů – aplikace v mobilu nebo PC. Přístup je také možný přes webové stránky školy.  Vygenerování nového hesla do Bakalářů – u zástupkyň (50 Kč)

 1. Příjímací zkoušky – příprava – dny otevřených dveří – přihlášky – termíny – web – komens – žáci
 2. Projekt Kamarád – 1. ročníky
 3. Třídní mikiny, cca 500 Kč

 

 

Třídní schůzka - online - 7. 9. v čase 17.30 - 18.00. - přijde pozvánka v TEAMS

__________________________________________________________________________________________________

Seznam pomůcek pro 9. ročník najdete na webových stránkách školy na záložce "Žáci" - "Pomůcky" - "Seznam pomůcek 2. stupeň.

Z uvedeného seznamu nekupujte výtvarné potřeby, hromadně zakoupí sdružení VOLUNTARIUS. Žádáme o zaslání částky 200Kč na účet sdružení VOLUNTARIUS  č. ú. 1098378013/3030. Pomůcky budou nakoupeny hromadně.  Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru "DDMMRR" a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje.

(100Kč výtvarné potřeby, 100Kč fond - akce školy, třídy)