Třída 9. A

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jana Slavíková
Zastupující TU: Mgr. Jiřina Šosová

 

Aktuality

Kontakty na on line hodiny

Zdravím všechny v novém školním roce 2020/2021.

Doufám, že to letos spolu opět "dotáhneme" všichni ve zdraví a s úspěchem! :-))

Hned 1. září ( v úterý) Vás přivítám PŘED ŠKOLOU v 7:40 h. Protože jste dospěli do 9. ročníku, máte letos před sebou spolupráci s prvňáčky a první den je spolu půjdeme přivítat k dolní budově - odchod od naší budovy v 7:40. Po úvodu pak půjdeme jako ostatní žáci do svých tříd. Letos - do třídy vedle mého kabinetu ČJ - č. 310.

Vykročte pravou nohou do nového školního roku!

Vaše TU Slavíková

Informace pro žáky i rodiče

Většina informací týkajících se všech žáků školy jsou k dispozici na webové stránce školy. Naše interní pro třídu 9. A budu zapisovat na náš třídní web. Protože letos žáci nebudou mít žákovské záznamníky, informace pro začátek šk. roku napíši nyní:

2. 9. budou mít žáci Semiramis (1. - 3. vyučovací hodinu). Tentýž den (ve středu 2. 9.) přinesou učebnice z loňského školního roku na výměnu, kromě zeměpisu (učebnice zeměpisu si ponechají ještě v září, pak dostanou pro 9. ročník a za 8. r. učebnici vrátí.). Letos budou - prozatím - třídní schůzky s rodiči probíhat online (pokud někdo nemá přístup k PC, internetu, nahlásí jejich dítě ve škole; lze zapůjčit). První TS bude s rodiči 9. 9. 2020 ve středu od 16, 30 hodin. Přístupové heslo napíši příští týden. Na TS uvedu další informace. Pokud mají rodiče datovou schránku, dají adresu dítěti - pro komunikaci se školou. Do školy lze od tohoto šk. roku telefonovat do jednotlivých kabinetů učiteli příslušného předmětu. Pro ČJ - tel. č. 313 105 008. Pokud bude dítě nemocné, přinesou vyjádření od lékaře na papíru (totéž se týká např. alergiků s omezeními apod.).

Hezký víkend všem.

Slavíková

Dokumenty na webu školy - info pro rodiče: Škola – výuka v době koronaviru – 2 soubory: Interní evidence změn a Obecné hygienické podmínky.

Na online TS přihlášení: https://jitsi.ssps.cz/chemie307 (Vaše děti se takto přihlašovaly celou dobu online výuky, pomohou Vám).

9. 9. 2020 - zápis z TS

Školní WEB - upravený ŠŘ; Voluntarius; letos jsou žáci bez žákovských záznamníků (omluvenky možno do oml. listu); závažná lékař. potvrzení - od lékaře; nepovinné předměty - nutno navštěvovat; hodnocení žáků během září - října (S, N); možnost zapůjčení ntb rodinám pro případnou online výuku; zřízení žákovských mailů na škole; izolační místnost na škole; dodržování hygieny (zítra ve škole na chodbách - roušky); do Mirákula na pátek - vyjádření rodičů, zda žák může odejít domů sám a že rodič v tom případě za něj přebírá zodpovědnost; letos 9. ročníky pomáhají 1. ročníkům při některých akcích (mají nad dětmi "patronát"; konzultace na škole - středa 7:00h; nahlásit datové schránky rodičů; dodržet termíny pro odevzdání témat absolventské práce s podpisem vyučujícího, který povede žáka (vybírat dle aprobace učitele - vhodnost k tématu); informace od p. uč. J. Šedové ohledně výběru SŠ a vyplňování přihlášek. Pro dotazy - tel., mail TU Slavíkové.

Odkaz na dotazníky na nové volby do školské rady

Projekt DZ (Dětského zastupitelstva) „Stop plastovým obalům“ postoupil z 80 nominovaných projektů mezi 9 finalistů ceny Gratias Tibi. Cena se bude na základě rozhodnutí poroty předávat 21. září.

Současně probíhá mezi finalisty i hlasování o Cenu České televize. Kdo získá  cenu ČT, můžete ovlivnit i Vy. Prosím, hlasujte pro projekt „Stop plastovým obalům“. Hlasování končí 18. září. Prosíme o předání ve třídách, případně svým známým, přátelům.

Odkaz k hlasování: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13358180578-cena-gratias-tibi-2020/22054416017/13028-hlasovani/

Projekt: „STOP PLASTOVÝM OBALŮM“