Třída 9. A

O nás

Třídní učitel: Ing.Bc. Lenka Kroupová
Zastupující TU: Mgr. Jana Šedová

Aktuality

Rozvrh online výuky 23. 3. - 27. 3.

středa 25. 3. online schůzka 10:00 - 10:30 český jazyk:  https://jitsi.ssps.cz/chemie307

čtvrtek 26. 3. online schůzka 10:00 - 10:30 výtvarná výchova: https://meet.jit.si/Machackova

pátek 27. 3. online schůzka 10:00 - 10:30 anglický jazyk - konverzace: http://jitsi.ssps.cz/AnglickyjazykHolanova

Odkaz je třeba otevřít v prohlížeči Chrome nebo Firefox. Doufám, že se spojení podaří =).

Prosím, nevyužívejte "jitsi" k soukromým konverzacím. Blokujete výuku.

                                                                               Děkuji

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Didakta - naše škola má zaplacenou licenci na výukové materiály. Licence je po dobu, kdy budou uzavřené školy rozšířená i na domácí vyučování. Bližší informace zde: DIDAKTA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyzika 9. ročník

Učivo z fyziky najdete na: https://zs-tgm-milovice-kroupova.webnode.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chemie 

Alkoholy a fenoly str. 48 - 49               Aldehydy a ketony - str. 50 - 51

Pracovní listy  prosím vypracovat do školních sešitů, podepsat rodiči a poslat fotografii, popřípadě přímo vyplnit v zadání a poslat na mail: monika.pestova@zsmilovice.cz

Na třídním webu budou zadané trenažery do 20. 3. Za práci budou všichni hodnoceni.

Pracovní lity k učivu:

45Pracovní list           46Pracovní list

Další učivo z chemie najdete na: https://zs-tgm-pestova.webnode.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika 9. ročník - Nová učebnice 

Další učivo najdete na: https://zs-tgm-milovice-kroupova.webnode.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přírodopis -

23. 3. - až do Velikonoc

Sedimentární / usazené /  horniny -vznik, výskyt, použití  druhy  celistvé úlomkovité, organické,chemické

Procvičovat na www.skolasnadhledem.cz   kód 483 022

16.3. - 20. 3.

Učebnice str 62-64 přečíst, udělat zápis do sešitu, vznik hornin, vybrané horniny Vyplnit a poslat paní učitelce na email: marie.pospisilova@zsmilovice.cz

Pracovní list: Horniny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angličtina:

Skupina paní učitelky Holanové: č.1 aj 9.ročník Další úkoly budou zadávány na:  https://anglictina-jitka-holanova-jh.webnode.cz/

Skupina paní učitelky Mikušové bude mít úkoly na:   https://anglicky-jazyk-mikusova.webnode.cz/

Skupina paní učitelky Boučkové:

 • V tomto týdnu je nutné projít slovní zásobu 4. lekce
 • Pracovat v učebnici na stránkách 50,51, 52 a čímž souvisí i 2 přiložené pracovní listy. Vypracovaná cvičení mi zašlete oskenované či vyfocené na email: bouckova@zsmilovice.cz. Do předmětu uvádějte příjmení a třídu.
 • Na internetové stránce drillandskill.com máte vložené cvičení na zopakování nepravidelných sloves a slovní zásoby právě 4. lekce, práce se bude hodnotit. Jejich termín je nejpozději do 20.3.

Skupina paní učitelky Hankeové:

23. 3. - 27. 3.  Náhodě vybrané úkoly budou průběžně hodnoceny.

16. 3. - 20. 3.

1. Pracovní list AJ (9) - Hankeová Michaela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příprava na přijímačky:

Na webových stránkách 9. B jsou umístěna videa, týkající se přijímaček z Čj. Pan učitel Špecián prosí žáky, kteří na přípravku chodí, aby panu učitelovi poslali e-mail s požadavky, co si ještě potřebují procvičit.

V matematice si žáci mohou zkoušet řešit další "přijímačkové" testy na: https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory Pokud je třeba procvičit nebo vysvětlit konkrétní učivo, mohou žáci individuálně kontaktovat paní učitelku Šedovou nebo Kroupovou.

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.


Vko
vyhledej a vypiš, co znamenají tyto pojmy:

ZÁVĚŤ, VYDĚDĚNÍ, VĚCNÉ BŘEMENO, VYVLASTNĚNÍ, ZÁSTAVNÍ PRÁVO, KATASTR NEMOVITOSTÍ, POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 Práci vytvoř do sešitu, nech podepsat rodiči a pošli mi ji (fotografií) na email: pestova@zsmilovice.cz nejdéle do 20. 3. Práce bude ohodnocena.

Další práce z Vko  najdete na:   https://zs-tgm-pestova.webnode.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĚJEPIS 

27. 3 .

Nyní veškeré informace k výuce DĚJEPISU naleznete na www.vojtechova.com, v případě nejasností kontaktujte vyučující Jana Vojtěchovou – jana.vojtechova@zsmilovice.cz, případně telefonicky 730157175

 

Opakování – 2. světová válka, možno využít učebnici – nebo rozšíření znalostí na http://www.moderni-dejiny.cz/rubrika/87-druha-svetova-valka/ + do 22.3.2020 ověření znalostí na https://www.drillandskill.com/cs/, žáci mají 3 pokusy, u kterých se uloží i hodnocení. V případě potřeby individuální konzultace na emailu jana.vojtechova@zsmilovice.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk:  

23. 3. - 27. 3. 

Mluvnice:     PL ČJ 9. A-2. týden       PL č. 3 - 9. A

Literatura:  ze str. 51 udělat zápis o B. Hrabalovi; četba str. 50, 51. Vytvořit křížovku na Hrabala.

Sloh:  vyrobit pozvánku na libovolné téma a poslat k nahlédnutí.

16. 3. - 20. 3.

Literatura:

 1. úkol: na 1. týden do literatury: VŠICHNI mi pošlou vypracovanou křížovku na libovolného autora nebo literární pojem.
 2. úkol na 2. týden: všichni si vypracují další referát o knize, zapíší do čtenářských deníků dle pokynů, ofotí a pošlou mi sken nebo foto.
 3. průběžně budu zasílat úkoly k autorům, které si zapíší do sešitů, ofotí (abych viděla, že mají zapsáno) a pošlou mi na šk. mail. Pokud budou mít zadán text, přečtou a napíší mi stručně obsah, popř. odpoví na uvedené otázky a opět pošlou na šk. mail: slavikova@zsmilovice.cz

Sloh: Okamžitě poslat DÚ ze slohu pro tento týden: Osnovu z textu učebnice str. 165 - 166. Úkol byl zadán 6.3. a platí i pro ty žáky, kteří tento den nebyli ve škole!!!

4. Pracovní listy:      PL z ml pro 9. A

PL pro 9.A-LV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zeměpis: práce na týden od16. - 20. 2. 2020

 • přečíst a udělat výpisky z učebnice – „Těžební a energetický průmysl“, str. 53 – 57.
 • oskenovat či zaslat fotografii 4 vypracovaných pracovních listů týkajících se průmyslu nejpozději do 20.3. na email: bouckova@zsmilovice.cz, do předmětu napište příjmení a třídu

Zeměpis -Pracovní list 1

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Časp

23. 3. - 27. 3.

Poznámky si přepsat do sešitu nebo vytisknout a nalepit do sešitu. Vypracovat PL - Odstoupení od smlouvy a poslat do 9. 4. na: tereza.hromadkova@zsmilovice.cz

FG - nakupování1     FG - pracovní list - odstoupení od smlouvy

16. 3. - 20. 3.

Žáci v dokumentu žlutě označí správnou odpověď a samozřejmě si ho v záhlaví podepíší. Zpracované poslat do 20. 3. do 15:00 h  na e-mail: tereza.hromadkova@zsmilovice.cz

FG - domácí příprava - opakování rozpočet


Hudební výchova - HV do 19.3_


Tělesná výchova 

skupina paní učitelky Boučkové: Boučková - TV týden 16. - 20.           skupina pana učitele Žilky: TV do 20.3.


VKZ – 9. ročník

23. 3. - 27. 3.

11. 3. - 20. 3.

Každý pracuje na referátech, které jsme zadávali minulou hodinu. Požadavky:

 • MS PowerPoint,
 • 5 slidů textu (charakteristika, účinky, aplikace, rizika, specifické skupiny uživatelů…),
 • 2 slidy obrázky s popisem,
 • zaslat na můj e-mail do 20. 3.,bude hodnoceno.         

Ti, kteří chyběli, mají tato témata: Boušková – taneční drogy,   Hamplová – tabák a alkohol,   Kožnar – těkavé látky


Ekopraktika - referát  - infekční choroby do 27.3.2020 pavla.vojtkova@zsmilovice.cz

Sleduj film a napiš deset vět o tomto filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=uHSmVZ9JDeE


Ruský jazyk - Ruština 9 - Korityák


Německý jazyk -

27. 3. další zadání pro skupinu pana učitele Špeciána je v Teams na nástěnce třídy 9. B

vypracovat do 19. 3. do 20 h.   NJ čtení

Udělat DOSLOVNÝ překlad článku Wer bist du?. Vypracované poslat na mail jindrich.kreidl@zsmilovice.cz


Výtvarná výchova - tato práce je zadaná na tři týdny - odevzdat do 3. 4. 

Vaším úkolem bude, jednotlivá témata zpracovat v pohodlí domova. Není to nic složitého, až práci budete mít hotovou, zašlete jí prosím na můj email. veronika.machackova@zsmilovice.cz

Pomůcky: lepidlo, letáky, noviny, tužka, pastelky, nůžky, čtvrtka A4 a A3 a jedna podle Vašeho uvážení.

1, KOMIX – Váš den, min. 7 bublinek (částí) – na jakýkoliv formát čtvrtky

2, Co slyším hned po ránu. Může to být věc, zvuk který se opakuje, je to na Vás. Klidně konkrétní věc – A4 čtvrtka

3, vezměte ze schránky jakékoliv noviny, letáky a vystříhejte z nich věci, písmenka, něco co se Vám bude aspoň malinko líbit a ať je toho hodně budete dělat KOLÁŽ. – A3 čtvrtka (popřípadě 2 slepené A4)

Kdyby si někdo z Vás nevěděl rady, napište mi. Víte že Vám ráda pomůžu.