Třída 9. A

O nás

Třídní učitel: Ing.Bc. Lenka Kroupová
Zastupující TU: Mgr. Jana Šedová

Aktuality

27. 9. 2019 bude beseda s MUDr. Radimem Uzlem a vybíráme 50 Kč. Peníze odevzdejte být  do 20. 9. 2019.