Třída 8. C

O nás

Třídní učitel: Mgr. Monika Peštová
Zastupující TU: Mgr. Jiřina Šosová

Asistentka pedagoga:
Hana Dann, Eva Vávrová

Aktuality

26. 11. Informace k výuce

Od 30. 11. naše třída 8. C pokračuje v distanční výuce z domu (on line výuka - videohovor) podle následujícího rozvrhu:

 

Po  1.h - OSV, 2.h - Č, 5.h- Aj, 6. h - D

Út  1. h - M, 2. h - Ch, 3. h - Př

St  1.h - M, 4. h - Č, 5. h - Rj/Nj

Čt  1. h - M, 4. h - Z

1. h - Č, 2. h - Aj, 5. h - F

V týdnu od 7. 12. budete chodit do školy - prezenční výuka. Více informací sdělím v pondělí 30. 11. na on line výuce OSV.

 

25. 11.

Zítra, 26. 11. máme volbu povolámí - 4. vyučovací hodina

 

13. 11.

V podnělí 16. 11. - Ředitelské volno

V úterý 17. 11. - Státní svátek

Pokud chcete, aby Vaše dítě odebíralo v době distanční výuky ve školní jídelně obědy - více informací na webu školy "vyskakovací okénko" vpravo dole

 

 

2. 11.

POZOR ZMĚNA

VV - BUDE V PONDĚLÍ, 9. 11. S PANÍ UČITELKOU MACHÁČKOVOU 7. VYUČOVACÍ HODINU TJ. OD 13, 40H.

 

2. 11.

Škola má v tuto chvíli ještě 5 PC na prodej a 16 NTB k zapůjčení. Pokud by měl někdo zájem o nabídnutou techniku, urychleně kontaktujte paní ředitelku.

 

30. 10. 2020 - úprava rozvrhu

Rozvrh platný od 2. 11. 2020 - on line výuka. Žáci se na hodiny vždy přihlásí v čase začátku vyučovací hodiny do týmu příslušného předmětu na Teams.

V případě neúčasti na online výuce je nezbytná  omluvenka od rodičů. Absenci vidíte v Bakalářích.

rozvrh od 2. 11..JPG

OSV - bude pouze 2. 11. a 16. 11.

V hodinu, kdy je zapsaná TV (čtvrtek) bude TV - 5. 11., VV - 12. 11., HV - 19. 11., ČaSP - VP 26. 11.

 

 

 

 

________________________________________________________

23.10. informace pro žáky a odkazy najdete na školním webu v sekci Škola – Výuka v době koronaviru

Informace k omlouvání žáků v  distanční výuce.

V době distanční výuky platí stejný režim, jako když jsme ve škole, tedy omlouvání skrze Bakaláře - Komens s uvedením důvodu, proč se výuky žák nemohl účastnit. 

 

Na oficiálních stránkách školy v sekci ŠKOLA, záložka VÝUKA V DOBĚ KORONAVIRU (https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/)  je vložena prezentace Office 365 Teams. V případě problémů s přihlašováním se, prosím, podívejte do návodné prezentace.
Podzimní prázdniny jsou z rozhodnutí MŠMT v době od 26.10. do 30.10. (v tomto týdnu se online výuka nekoná)

 

 • 2. 10. Dodatky ke školnímu řádu

v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

 

 • 9. 9.

Třídní schůzky 9/2020

Třídní Schůzka 9-2020 (002)

 1. Od 10. 9. povinné roušky v prostorách školy (prozatím ne ve třídě) – minimálně 2 na den pro každého žáka
 2. opatření proti nemoci Covid – 19 ( viz. dokument Obecné hygienické podmínky na webu školy) dítě se zdravotními problémy by nemělo vůbec přijít do školy, pokud přijde, je umístěno do izolace a rodiče si ho musí vyzvednout, při chronických zdravotních potížích respiračního charakteru (např. alergie) je třeba mít potvrzení od pediatra
 3. sledovat třídní web a webové stránky školy
 4. komunikovat se školou elektronicky, e-mail na učitele ve tvaru: jméno.příjmení@zsmilovice.cz
 5. telefonní kontakt přímo do kabinetu Fyziky je: 313 105 006
 6. kdo má datovou schránku, nahlásí třídnímu učiteli
 7. Voluntarius - 200 Kč na žáka na rok – v příštím roce (2021) se nakoupí výtvarné pomůcky, které budou k dispozici všem dětem, aktuální zpráva z minulého školního roku i s výčtem příspěvků je na https://obcanske-sdruzeni0.preview.webnode.cz/
 8. nebude papírový Žákovský záznamník, komunikace a omlouvání žáků přes Komens v Bakalářích nebo e-mailem
 9. žáci se při příchodu do školy přihlašují ISIC
 • 10. využívání Office365 – Teams, Outlook – děti mají svoji adresu – příprava na online výuku, distanční výuka je povinná, pokud se žák nezúčastní, musí být zák. zástupcem řádně omluven
 • 11. kdo nemá přístup k internetu nebo počítač (tablet, notebook), nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli a potom je dohodnut jiný způsob distanční výuky
 • 12. klasifikace – do října pouze motivační, využití známek 1 – 3, nehodnoceno, vypracoval ( viz. dokument Interní evidence změn vzdělávacího obsahu nerealizovaným z důvodů mimořádných opatření na webu školy)
 • 13. omlouvání žáků – plánovanou absenci je třeba omluvit vždy předem, důvodem nepřítomnosti je nemoc, návštěva lékaře(ne celý den) nebo závažné rod. důvody – proto je třeba vždy být konkrétní, omluvit žáka z nepřítomnosti je nutné nejpozději do tří dnů od prvního dne nepřítomnosti, omluvenku s přesným vymezením nepřítomnosti je třeba doložit – přes Bakaláře –Komens co nejdříve, nejpozději 3. kalendářní den po návratu žáka do školy, na pozdější snahu o omluvení žáka nebude brán zřetel
 • 14. omluvenka na TV - žák je ve škole, ale necvičí, napíše zák. zástupce na papír (datum, jméno žáka, důvod, proč žák nemůže cvičit, podpis)
 • 15. při důvodném podezření ze záškoláctví může TU požadovat potvrzení lékaře
 1. pokud je žák dopoledne ve škole a na odpolední vyučování nepřijde a není omluven předem, je tato absence považovaná za neomluvenou
 • 17. uvolnění žáka z výuky na 1 – 2 dny písemně přes Bakaláře – Komens uvolňuje TU, uvolnění na víc než 2 dny – je třeba doložit Oznámení zák. zástupce o uvolnění žáka – webové stránky školy - Formuláře
 • 18. je třeba nahlásit všechny změny, týkající se žáka – změna adresy, zdr. pojišťovny, kontaktní telefon
 • 19. při výuce je povoleno používat mobilní telefon pouze na pokyn učitele, jinak je to porušení ŠŘ a hrozí výchovná opatření. Pokud žák potřebuje telefon ze zdravotních důvodu, musí rodiče tuto skutečnost oznámit TU.
 • 20. Nepovinný předmět – po přihlášení je docházka závazná (odhlásit se je možné až v pololetí)
 • děti – školní maily –Bude využíváno ke komunikaci
 • Sběr – viz. Třídní web – vloženo 9. 9.
 • Akce – minimalizují se. V září – turistický kurz, cvičení v přírodě, Mirakulum.

Kdo bude chtít, aby žák z Mirakula odešel samostatně, napíše lísteček, ve kterém uvede, že přebírá za žáka plnou zodpovědnost a žák tak může odejít sám. Celá akce končí ve 13,35h rozchodem u školy.

 

9. 9.

Recyklohraní - Sběr baterek, elektrospotřebičů, mobilů a starého papíru

Čas : 7 -7:45 hodin

Termíny sběrů :

Sběr baterek, elektrospotřebičů, mobilů – 16.10.

Sběr baterek, elektrospotřebičů, mobilů – 6.11.

Sběr baterek, elektrospotřebičů, mobilů – 15.1.

Sběr baterek, elektrospotřebičů, mobilů – 26.2.

Sběr baterek, elektrospotřebičů , mobilů – 26.3.

Sběr se uskuteční na dolní i horní budově školy(Pionýrů i Školská)!!!

Sběr papíru - Každý týden ve středu na horní budově!!!