Třída 8. C

O nás

Třídní učitel: Mgr. Monika Peštová
Zastupující TU: Mgr. Jiřina Šosová

Asistentka pedagoga:

Hana Dann, Eva Vávrová

 

 

Aktuality

15. 9.

OLYMPIJSKÝ BĚH - 16.9.2020

 • Letošní trasa je o něco zkrácená, má cca 800 m
 • Odchod ze školy nejpozději s prvním zvoněním konce velké přestávky, tj. 10:00
 • Žáci nepotřebují nic jiného, než vhodné oblečení a obuv na běh

15. 9. Prosím o Váš hlas, sdílení a propagaci projektu Dětského zastupitelstva ZŠ TGM Milovice.

Projekt Dětského zastupitelstva s názvem „Stop plastovým obalům“ postoupil z 80 nominovaných projektů mezi 9 finalistů ceny Gratias Tibi. Cena se bude na základě rozhodnutí poroty předávat 21. září.
Současně probíhá mezi finalisty i hlasování o Cenu České televize. Kdo získá cenu ČT, můžete ovlivnit i Vy.
Prosím, hlasujte pro projekt „Stop plastovým obalům“. Hlasování končí 18. září.
Projekt: „STOP PLASTOVÝM OBALŮM“

 

13. 9.

Zítra - seminář Potenciál ( 1. a 2. vyučovací hodinu)

3. h dle rozvrhu

Semiramis - 4. - 6. h 

Nezapomenout roušky!

 

10. 9.

Dotazník - volby do školské rady

https://www.survio.com/survey/d/U5I3I2C8G2W4I9C0E

9. 9.

Třídní schůzky 9/2020

Třídní Schůzka 9-2020 (002)

 1. Od 10. 9. povinné roušky v prostorách školy (prozatím ne ve třídě) – minimálně 2 na den pro každého žáka
 2. opatření proti nemoci Covid – 19 ( viz. dokument Obecné hygienické podmínky na webu školy) dítě se zdravotními problémy by nemělo vůbec přijít do školy, pokud přijde, je umístěno do izolace a rodiče si ho musí vyzvednout, při chronických zdravotních potížích respiračního charakteru (např. alergie) je třeba mít potvrzení od pediatra
 3. sledovat třídní web a webové stránky školy
 4. komunikovat se školou elektronicky, e-mail na učitele ve tvaru: jméno.příjmení@zsmilovice.cz
 5. telefonní kontakt přímo do kabinetu Fyziky je: 313 105 006
 6. kdo má datovou schránku, nahlásí třídnímu učiteli
 7. Voluntarius - 200 Kč na žáka na rok – v příštím roce (2021) se nakoupí výtvarné pomůcky, které budou k dispozici všem dětem, aktuální zpráva z minulého školního roku i s výčtem příspěvků je na https://obcanske-sdruzeni0.preview.webnode.cz/
 8. nebude papírový Žákovský záznamník, komunikace a omlouvání žáků přes Komens v Bakalářích nebo e-mailem
 9. žáci se při příchodu do školy přihlašují ISIC
 • 10. využívání Office365 – Teams, Outlook – děti mají svoji adresu – příprava na online výuku, distanční výuka je povinná, pokud se žák nezúčastní, musí být zák. zástupcem řádně omluven
 • 11. kdo nemá přístup k internetu nebo počítač (tablet, notebook), nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli a potom je dohodnut jiný způsob distanční výuky
 • 12. klasifikace – do října pouze motivační, využití známek 1 – 3, nehodnoceno, vypracoval ( viz. dokument Interní evidence změn vzdělávacího obsahu nerealizovaným z důvodů mimořádných opatření na webu školy)
 • 13. omlouvání žáků – plánovanou absenci je třeba omluvit vždy předem, důvodem nepřítomnosti je nemoc, návštěva lékaře(ne celý den) nebo závažné rod. důvody – proto je třeba vždy být konkrétní, omluvit žáka z nepřítomnosti je nutné nejpozději do tří dnů od prvního dne nepřítomnosti, omluvenku s přesným vymezením nepřítomnosti je třeba doložit – přes Bakaláře –Komens co nejdříve, nejpozději 3. kalendářní den po návratu žáka do školy, na pozdější snahu o omluvení žáka nebude brán zřetel
 • 14. omluvenka na TV - žák je ve škole, ale necvičí, napíše zák. zástupce na papír (datum, jméno žáka, důvod, proč žák nemůže cvičit, podpis)
 • 15. při důvodném podezření ze záškoláctví může TU požadovat potvrzení lékaře
 1. pokud je žák dopoledne ve škole a na odpolední vyučování nepřijde a není omluven předem, je tato absence považovaná za neomluvenou
 • 17. uvolnění žáka z výuky na 1 – 2 dny písemně přes Bakaláře – Komens uvolňuje TU, uvolnění na víc než 2 dny – je třeba doložit Oznámení zák. zástupce o uvolnění žáka – webové stránky školy - Formuláře
 • 18. je třeba nahlásit všechny změny, týkající se žáka – změna adresy, zdr. pojišťovny, kontaktní telefon
 • 19. při výuce je povoleno používat mobilní telefon pouze na pokyn učitele, jinak je to porušení ŠŘ a hrozí výchovná opatření. Pokud žák potřebuje telefon ze zdravotních důvodu, musí rodiče tuto skutečnost oznámit TU.
 • 20. Nepovinný předmět – po přihlášení je docházka závazná (odhlásit se je možné až v pololetí)
 • děti – školní maily –Bude využíváno ke komunikaci
 • Sběr – viz. Třídní web – vloženo 9. 9.
 • Akce – minimalizují se. V září – turistický kurz, cvičení v přírodě, Mirakulum.

Kdo bude chtít, aby žák z Mirakula odešel samostatně, napíše lísteček, ve kterém uvede, že přebírá za žáka plnou zodpovědnost a žák tak může odejít sám. Celá akce končí ve 13,35h rozchodem u školy.

 

9. 9.

Recyklohraní - Sběr baterek, elektrospotřebičů, mobilů a starého papíru

Čas : 7 -7:45 hodin

Termíny sběrů :

Sběr baterek, elektrospotřebičů, mobilů – 16.10.

Sběr baterek, elektrospotřebičů, mobilů – 6.11.

Sběr baterek, elektrospotřebičů, mobilů – 15.1.

Sběr baterek, elektrospotřebičů, mobilů – 26.2.

Sběr baterek, elektrospotřebičů , mobilů – 26.3.

Sběr se uskuteční na dolní i horní budově školy(Pionýrů i Školská)!!!

 

Sběr papíru - Každý týden ve středu na horní budově!!!

 

4. 9. V rámci 8. ročníku je možné se letos přihlásit na Střelecký kroužek. Přihlášky můžete posílat nejpozději do 11. 9. 2020

https://zsmilovice.cz/krouzky/

4. 9.

Třídní schůzky se budou konat ve středu 9. 9. od 18. 00h - on line formou.

Přihlásíte se kliknutím na odkaz:

https://jitsi.ssps.cz/TGM303

Odkaz otevřete nejlépe v  prohlížeči Google Chrome. Nezapomeňte prosím vypnout zvuk i obraz. Děkuji a těším se na vás.

1. 9. Ve druhém školním týdnu proběhnou třídní schůzky online formou - podrobnosti budou upřesněny.

1. 9.  Prosím rodiče, aby se na webu školy seznámili s těmito dokumenty:

Interní evidence změn a Obecné hygienické podmínky

https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/

 

Organizace začátku školního roku 2020/2021

1) 1. 9. 2020 slavnostní zahájení školního roku 8:00 – 8:45,

2) 2. 9. 2020 vyučování začíná v 8:00 ve třídě, odevzdáváme učebnice ze 7. ročníku (kromě učebnice Evropa), potom odjezd na cyklistický kurz

3) 3. 9. 2020 8.00 cyklistický kurz

4) 4. 9. 2020 sraz v 8:00 u školy – cvičení v přírodě. Akce končí ve 12. 40h

5) od 7. 9. 2020 8. 00 cyklistický kurz

6) od 8. 9. 2020 se učíme podle rozvrhu

7) 11. 9. - akce Mirakulum

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 

 


 


 

 


 
 


 


-----------------------------