Třída 5. A

O nás

třídní učitel:

Mgr. Martina Koutská

martina.koutska@zsmilovice.cz

zastupující třídní učitel:

Bc. Zuzana Carvová

konzultační hodiny:

Každý čtvrtek 7.00 - 7.45 (jinak dle domluvy)

asistent pedagoga:

Jana Vaňková

jana.vankova@zsmilovice.cz

Vyučující:

M, ČJ, Hv, Tv, VV, Časp - Mgr. Martina Koutská

VL - Bc. Milena Ratajová

milena.ratajova@zsmilovice.cz

Přv - Simona Jelínková (Tangl)

simona.jelinkova@zsmilovice.cz

ICT - Mgr. Jana Třetinová / Simona Jelínková (Tangl)

Aj - Mgr. Jitka Holanová / Michaela Hankeová

 

 

 

 

 

 

Aktuality

nové:

22. 4.  proběhne fotografování žáků - každý žák bude vyfocen panem fotografem samostatně - bez roušky.

Následně pak bude vytvořena společná fotografie.

Objednávky fotografií na www.foto-tichy.cz/skoly2021

Podrobné informace Vám budou zaslány na email.

 

Termín nástupu do školy k rotační výuce : 19. 4. 21 (sudý týden) sraz u kamene před školou 7.45

  • Rozvrh hodin bude klasický (daný na začátku školního roku) v 1. týdnu bez odpoledního vyučování

V liché týdny bude probíhat distanční výuka – rozvrh jako doposud při distanční výuce

Jídelna – pokud máte zájem o stravování je nutné si obědy přihlásit (objednávat můžete na www.strava.cz nebo sj.milovice@tiscali.cz  nebo 325 577 439

V době prezenční výuky chodí žáci na oběd klasicky – sami po vyučování.

V době distanční výuky – si mohou  žáci vyzvedávat jídlo v jídlonosičích -  raději si ještě s jídelnou upřesněte

Další informace k nástupu do školy naleznete na stránkách školy  https://zsmilovice.cz/wp-content/uploads/2021/04/Informace-k-vyuce-od-12.4.2021.pdf

 

 

 

 

 

 

Od 8.2. dochází ke změně dodatkových známek v průběžném hodnocení.

A – nemoc, absence
O – omluven (nebyl minulou hodinu, v TV – po nemoci)
U – uvolněn (rozhodnutí ŘŠ)
N – v hodině nepracoval, nereagoval zapnutím mikrofonu ani v chatu (promítne se do
hodnocení možností zhoršení průměru)
V – vypracoval úkol, nemusí být vždy klasifikovaný (promítne se do hodnocení možností
zlepšení průměru)
- pokud nesplnil úkol – může vyučující klasifikovat za domácí práci či práci v hodině 5
- pokud splnil úkol bez klasifikace – lze klasifikovat za aktivitu 1 (váha 1)
- ostatní známky (1–5) za jakoukoli práci (v hodině či doma) je v kompetenci učitele
daného předmětu stejně jako možná oprava klasifikace

 

 

V prosinci 2020 proběhl ve škole v rámci výuky OSV workshop programování v Minecraftu.

Kroužek pro 2. pololetí začíná v tomto týdnu.

Pokud by měl někdo o tento kroužek zájem, je možné se zaregistrovat pomocí odkazu viz níže.

https://www.bridgeacademy.cz/krouzky/virtualni-programovani-v-minecraftu.html#baf24

 

AKTUÁLNÍ ROZVRH HODIN  PLATNÝ OD 8. 2. 21

8.00 – 8.45

9.00 – 9.4510.05 – 10.50

11.00 – 11.45

Pondělí

OSV

M všichni

ČJ všichni

Úterý

         ČJ                   (1. skupina)

AJ

           ČJ                 ( 2. skupina )
Středa       ČJ                    8.30 - 9.00                 (2. skup.)       ČJ               9.10 - 9.40           (1.skupina)

Přv

Vl

čtvrtek

všichni

ČJ všichni

pátek        ČJ         literatura        M               ( 1. skupina )

           M              ( 2. skupina )

AJ

  • Pro výuku budou platit stejná pravidla pro omlouvání žáků, jako při minulé distanční výuce (dopředu na email nebo na mobil )
  • Opět budu žákům nabízet doučování po skončení vyučování – na konkrétních dnech a časech se domluvíme
  • Se žáky se sama domluvím na předání hotových pracovních listů, které dostali na prázdniny (Drillandskill nebyl povinný)
  • Angličtina bude probíhat děleně, tak jak jsou žáci zvyklí – ve skupině svého učitele
  • Školní jídelna
    • Pokud máte zájem o stravování v distanční výuce – je nutné kontaktovat školní jídelnu, kde Vám řeknou organizační pokyny
    • Žáci si mohou stravu odebírat výdejovým okénkem

 

 

 

 

 

Na našich stránkách https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/  si stáhněte postup, jak se připojit na office365

Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.