Třída 9. C_2020

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jana Šedová
Zastupující TU: Ing. Bc. lenka Kroupová

Aktuality

Výuka po 8.6.

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách budou probíhat od 8. 6. 2020 na naší škole individuální, popř. skupinové konzultace pro některé žáky 2. stupně v souvislosti s hodnocením vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (informace o pozvání ke konzultaci bude sdělena emailem žákům i rodičům).

Rozdávání vysvědčení bude probíhat osobně 26. 6. 2020 na radnici města pro všechny žáky 9.C najednou v 9:00.

 

Nahlášení přijetí na školu

Prosím všechny žáky, až budou mít jistotu přijetí na SŠ a odevzdaný zápisový lístek, aby emailem napsali třídním, na kterou školu budete nastupovat. Toto je potřeba uvést do databáze Bakalářů. Velmi děkuji.

Možnost vodáckého tábora - povoda-letni kurzy-2020

Pozvánka do tanečních  - možnost přihlášení

Taneční září - prosinec 2020

 

Odevzdání zápisových lístků

Termín pro odevzdání zápisového lístku je pro všechny obory vzdělání 5 pracovních dní po nejzazším termínu pro vyhlášení seznamu přijatých uchazečů, tzn. až po vyhlášení výsledků na obory vzdělání s jednotnou přijímací zkouškou.

Pokud žák již zápisový lístek odevzdal, nemá možnost jej vzít zpět, resp. může jej vzít zpět na základě nového rozhodnutí o přijetí, tzn. umístí-li se "pod čarou" a bude-li mu vydáno nové rozhodnutí o přijetí.

(informace z MŠMT)

(pro ty žáky, kteří mají jednu školu bez přijímacích zkoušek a druhou se zkouškami - pokud máte jedno rozhodnutí o přijetí a čekáte, jak dopadnou PZ na druhé škole, kam by žák rád nastoupil, ještě Zápisový lístek raději neodevzdávejte a počkejte na výsledek PZ)

__________________________________________________________________________________________________________________

Rozvrh online výuky:   

Rozvrh online 15.6. - 19.6.

 

odkaz na učebnu J. Šedová - https://jitsi.ssps.cz/TGMSedova

odkaz na učebnu K. Špecián - https://jitsi.ssps.cz/CJ9

odkaz na učebnu L. Kroupová - https://jitsi.ssps.cz/Matematika

odkaz na učebnu M. Peštová - https://jitsi.ssps.cz/TGM303

odkaz na učebnu T. Hromádková - https://jitsi.ssps.cz/FGHromadkova

odkazy na učebny vyučujících AJ:

- J. Holanová - http://jitsi.ssps.cz/AnglickyjazykHolanova

- L. Mikušová - https://jitsi.ssps.cz/TGM-Mikusova

- S. Boučková - https://jitsi.ssps.cz/Bouckova

- M. Hankeová - https://jitsi.ssps.cz/TGMMH

 

Upozorňujeme všechny žáky i zákonné zástupce, že v průběhu online výuky platí školní řád se všemi důsledky.

_________________________________________________

Přijímací řízení na SŠ

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-centrum-pro-uchazece-pripravilo-pruvodce-pripravou-na-konani-jednotne-prijimaci-zkousky

 

msmt_informace_k_novemu_zakonu_135_2020

 

20200321_prijimacky_stredni_skola

20200325_prijimacky_stredni_skola_verze2

20200329_prijimacky_stredni_skola_verze_3

 Příprava na přijímací zkoušky:

Zajímavé další odkazy a možnosti:

1. Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.

2. https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp - také testy zdarma

3. DIDAKTA (1)

4.  Shrnutí učiva matematiky přehlednou a lehce pochopitelnou formou:    www.matematika-levou-zadni.cz

 

=========================================================================================

Zadání úkolů a práce z jednotlivých předmětů:

Matematika

Nové: 

Pro žáky, kteří jdou na SŠ s maturitou, bude v příštím týdnu ještě jedna online výuka M pro 9.B i C společně - středa 17.6. v 9:00. Vysvětlíme si příklady na výpočty délek stran a velikostí úhlů v pravoúhlém trojúhelníku použitím funkcí sinus, cosinus, tg a cotg. Prosím připravte si kalkulačky, které tyto funkce mají. Dále si prosím poslechněte videa doporučená zde: M9 - sin, cos, tg, cotg(odkazy na videa)

9.6. - 16.6.

Prostudujte si přiložené prezentace a zapište si zápis do sešitu pro výpočty povrchů a objemů těles:

Jehlan

Kužel

Koule 

Učivo probrané na online výuce dne 5.6. - procvičení názvů odvěsen podle zadané teorie tohoto týdne na cvičeních v PL - tento PL zadán všem, kteří nepracovali na online výuce, na Teamsech - prosím o jeho vyplnění!!! do 8.6.

1.6. - 5.6.

1) Jediné zadání je prostudovat přiložený soubor s teorií a udělat si z něj zápis do sešitu včetně nákresu (trojúhelníky si prosím narýsujte s pravým úhlem podle pravítka v dostatečné velikosti, aby byl patrný jeho popis, nemusíte rýsovat všechny !!, stačí jeden, ale k němu přehledně veškerý potřebný popis nových pojmů):

M9 - úvod ke goniometrickým funkcím (názvy odvěsen)

2)Tento týden bude zadání úkolu navazujícího na teorii na online výuce v pátek a následně na Teamsech.

Jinak máte možnost doplnit neodevzdanou práci. Ti, kdo se připravují na PZ, aby na to měli čas.

 

25.5. - 29.5.

Sledujte výukové video (vysvětluje to, co jsme probrali 22.5. na online výuce): https://www.youtube.com/watch?v=7PmWResJ70c

Podle videa si zapište do sešitu řešení 2 úloh, pošlete foto.

Online výuka 22.5. - probrali jsme řešení příkladu se stromem z prezentace a další slovní úlohy - Podobnost - slovní úlohy z online výuky

Úkol: Vypracujte do sešitu řešení příkladu 2 (i s obrázkem a výpočtem) z uvedeného souboru (pro ty, co jdou na PZ, zkusí i Př. 3)

 

18.5. - 22.5

Tento týden sledujte výuková videa, aby nám je dotyčný rušič nemusel pouštět do výuky 🙂

Opakování podobnosti trojúhelníků:  https://www.youtube.com/watch?v=XFIg5VJ2Ujc   dále

https://www.youtube.com/watch?v=ufZNxtHfH7E    a    https://www.youtube.com/watch?v=CxFx-Vl_sxo

Nová látka - dělení a změna úsečky v poměru - GRAFICKY s využitím podobnosti:

https://www.youtube.com/watch?v=lF5yHEOhASE

https://www.youtube.com/watch?v=1I87yuVlfXo

Úkol: 1) Pokusit se vyřešit zadaný příklad se stromem z prezentace z minulého týdne, posílat před online výukou - probereme řešení na online výuce

2) Vyřešte graficky (podle postupu z videí) do sešitu úlohy z učebnice - str.55/cv.11a, str.54/cv.10, str.55/cv.12b, posílejte foto na email do 24.5.

Podobnost u PZ pro zájemce:  https://www.youtube.com/watch?v=I9ZSATPB-1o

 

11.5. - 15.5.

Online výuka v pondělí - projdeme řešení úkolu z minulého týdne, budeme řešit úlohy na podobnost trojúhelníků.

Kdo nebyl na Online výuce prostuduje si zbývající část prezentace na podobnost:  Podobnost1      (zadáno také ve Výukových materiálech na Teams)

V prezentaci je také zadání příkladů na tento týden - Př3 a Př4 - vypracujte do sešitu, udělejte si vždy náčrtky trojúhelníků, uveďte zdůvodnění (věta o podobnosti trojúhelníků) a výpočet, posílejte foto na email. Kdo nebyl na online výuce vypracuje také doplnění textu na posledním snímku prezentace - posíláte mailem (v těle mailu, soubor Word nebo foto sešitu, jak se vám to nejlépe hodí).

Bonus - zkuste se podívat na využití podobnosti - příklad se stromem (kdo zkusí, posílá řešení na email, projdeme si správné řešení příští týden online).

____________________________________________________________________________________________

ICT - paní učitelka B. Nováková

K absolventským pracím dostanete komentáře, kde je potřeba upravit. Upravené práce zaslat opět na kontrolu!

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chemie a VkO sledujte na stránkách:

https://zs-tgm-pestova.webnode.cz/

Jsou zadané trenažéry!!!

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fyzika - zadání prosím sledujte na Teams

https://zs-tgm-milovice-kroupova.webnode.cz/

_________________________________________________________________________________________________________________________

Přírodopis

Nové: Poslední zadání do 13.6.

Prosím posílejte poslední práci a doplněné minulé úkoly nejpozději do 13.6. paní učitelce Pospíšilové. Dle jejích informací má být práce splněná alespoň na 50%. Ti, co nemají, budou přezkoušeni a nebo neklasifikováni.

Př - čtvrtohory

14.5. - 22.5.

PL - přírodopis

Vypracujte pracovní list a mapka, kterou k tomu potřebujete je v učebnici na str. 122

 

27.4. -  7.5. 

Přírodopis 27.4. - 7.5.   přečíst si a vyplnit (asi napsat do sešitu nebo otevřít v malování, pak tam jde vkládat i text), poslat paní uč. Pospíšilové na email

______________________________________________________________________________________________

Ekopraktika

11.5. - 30.5

Namaluj, nebo vyfoť v přírodě 5 rostlin a 5 živočichů, pošli s popisem, kde se vyskytovali, na email do 30.5.

___________________________________________________________________________________________

Ruský jazyk

8.6 - 12.6. - dokončujete minulé práce

1.6. - 6.6.

Přečíst si článek (email) str.98/cv.20. Napsat podobný email o sobě psací! azbukou do sešitu a ofocené poslat (minimálně 10 vět).

 

26.5. - 31.5.    Kavkaz

Přečíst a písemně do sešitu přeložit text o Kavkazu. Poslat ofocený překlad ke kontrole do 31.5.

__________________________

Anglický jazyk

Aj – p. uč. Holanová 

zadání a úkoly sledujte prosím na tomto webu: https://anglictina-jitka-holanova-jh.webnode.cz/

 

Aj - p. uč. Boučková 

práce zadaná prostřednictvím stránky  https://ucitelkabouckova.webnode.cz/

 

Aj - p. uč. Mikušová

veškeré úkoly naleznou pravidelně žáci na této adrese:  https://anglicky-jazyk-mikusova.webnode.cz/

 

Aj - p. uč. Hankeová

27.4 - 30.4.  Aj - 27.4-30.4.-Čtení - penguins a přítomné časy

________________________________________________________________________________________________________________________

Český jazyk  

Pan učitel Špecián využívá Office365 a v prostředí MicrosoftTeams vytvořil skupinu ČJ pro 9.C a postupně vkládá úkoly, testy a kvízy.

-úkoly ČJ a NJ (skupina ŠPE) najdete na nástěnce 9.B a platí pro vás v plném rozsahu jako pro 9.B.

___________________________________________________________________________________________________________________________

NJ - p. uč. Kreidl -  úkoly zasílány panem učitelem na email

________________________________________________________________________________________________________________________

VkZ 

8.6. - 12.6.  VKZ - 8.-12.6.

 

27.4. - 30.4.  VKZ 27. - 30. 4.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dějepis

Zadávání učiva a úkolů se bude zveřejňovat na těchto webových stránkách: https://dejepis1-3.webnode.cz/

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zeměpis 

Nové:    Zeměpis - poslední práce

 

Další zadání budou zveřejněna na: https://anglicky-jazyk-mikusova.webnode.cz/

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Finanční gramotnost

Poslední práce zaslána na email!

18.5. - 24.5.

Žáci si poznámky přepíší do sešitu nebo případně vytisknou a do sešitu nalepí do 24.5.

Pojištění

____________________________________________________________________________________________________________________________________

VV 

Prosím, zasílejte mi vaše práce, které jste ještě nezaslali. Máte na to týden (do 17.4.), poté zadám další práci. Děkuji. VM

Jinak úkoly najdete stále na https://art-lesson-machackova.webnode.cz

______________________________________________________________________________________________________________________________________

TV dívky  - p. uč. Boučková

- sledujte stránky  https://ucitelkabouckova.webnode.cz/telocvik/

_______________________________________________________________________________________________________________________

TV dívky  - p. uč. Vojtková

– referát na A4 – čeští olympionici do 26.4., poslat na email paní učitelce

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

TV chlapci - p. uč. Žilka 

Nové:    https://drive.google.com/open?id=1OMfbLZ0lUIJoygNAZNdesAxWQHskOAMn

 

https://drive.google.com/open?id=1z3to5YlU3wVkIdjTBv-nPWFyBZnUwUxz