Třída 9. B_2021

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jitka Holanová
Zastupující TU: Mgr. Pavla Vojtková

Asistent Pedagoga: Bc. Iva Strbačková

Závěr školního roku

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Proběhne na radnici ve středu 30.6. v 9:00. Sraz před radnicí v 8:50.  Po předání vysvědčení žáci odchází domů.

 

11.5.

Čestné prohlášení o negativním testu

Vytvoření čestného prohlášení  -  přihlaste se do webové aplikace, na horní liště kliknout na tlačítko Potvrzení COVID-19


11.5. Upozorňuji na nutnost dodat všechny omluvenky (včetně dnů, kdy se konala přijímací zkouška)

Rozvrh od 10.5.

Podrobné informace najdete na webových stránkách školy ve „vyskakovacím okénku“.

Stručné informace k nástupu v týdnu prezenční výuky od 10. 5. 2021

Sraz -  v pondělí 10. 5. 2021 v 7:50 u plechové garáže, vpravo od školní budovy, je nutné dodržet čas srazu

S sebou – igelitovou tašku na boty, které si budou žáci brát s sebou do třídy,

-  alespoň 2 chirurgické roušky nebo respirátor,

-  papírové kapesníky,

- na tělesnou výchovu převlečení a obuv na ven,

- pomůcky na výuku podle rozvrhu – učebnice, sešity, psací potřeby

Rozvrh – lichý týden 10. 5. – 14. 5. 2021žáci jsou ve škole a učí se podle rozvrhu – všechny vyučovací hodiny včetně odpoledního vyučování


Třídní schůzka 13.4.

Třídní schůzka


Absolventské práce

Potřebuji odeslat všechny  absolventské práce na můj školní e-mail (nejlépe ihned :))

Je potřeba si promyslet, jak budete prezentovat (online nebo prezenčně)


Zkoušky  nanečisto

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/prijimacky-na-ss-z-matematiky-nanecisto/all


8.4. POZOR NOVÉ INFORMACE !!!

Povoleny jsou skupinové (v max počtu 6 lidí) nebo individuální konzultace po domluvě.

Skupinové konzultace mohou ve škole probíhat ve dnech středa a čtvrtek. Konzultace mohou být zaměřeny na:

přípravu žáků na přijímací zkoušky

konzultace k učivu

Testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021__

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky
upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.


28.3. Další možnost přípravy na přijímací zkoušky 🙂

Na Matfyzu jsme založili dobrovolnickou skupinu na doučování matematiky, kde přes 65 studentů doučuje přes 400 dětí.

Z této skupiny vyšla potřeba uspořádat tzv. přijímací zkoušky na nečisto, aby si děti mohli zkusit v anonymním prostředí test absolvovat.

 

Více: https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto

25.3.  Testy nanečisto

20210321_osmileta_gymnazia_verze1  

20210228_prijimacky_stredni_skola_verze5

 

18.3. Informace MŠMT

https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

 

12.3.  Informace ke konání přijímacích zkoušek

Info Přijímací zkoušky


 

24.2. Připomínám, že stále platí povinnost omlouvat nepřítomnost žáků na hodinách distanční výuky!!!

Omluvenky za absenci mají být dodány do tří pracovních dnů, poté by měla být absence zapsána jako neomluvená.


8.2. Možnost vyzkoušet si přijímací zkoušku nanečisto zdarma.

Zkoušky nanečisto  (Rozklikněte)


6.2. Důležité

 

Od 8.2. Nový rozvrh (navýšení hodin)

Rozvrh od 8.2.


Věnujte průběžnou pozornost veškeré klasifikaci.

A – nemoc, absence

O – omluven (nebyl minulou hodinu, v TV – po nemoci)

U – uvolněn (rozhodnutí ŘŠ)

N – v hodině nepracoval, nereagoval zapnutím mikrofonu ani v chatu (promítne se do hodnocení možností zhoršení průměru)

V – vypracoval, nemusí být vždy klasifikovaný (promítne se do hodnocení možností zlepšení průměru)

  • pokud nesplnil úkol – může dát vyučující za domácí práci či práci v hodině 5
  • pokud splnil úkol bez klasifikace – lze klasifikovat za aktivitu 1
  • ostatní známky (1–5) za jakoukoli práci (v hodině či doma) je v kompetenci učitele daného předmětu

26.1. -  Vysvědčení

Vysvědčení za I.pololetí žáci obdrží po příchodu do školy


Upozorňuji na možnost využití služeb školního poradenského pracoviště (konzultace, poskytnutí přímé péče). Můžete využít služeb Mgr. Lukáše Nachlingera (speciální pedagog) a  PhDr. Jitky Čmuhařové (školní psycholožka).

Žáci i vy se můžete obracet o pomoc také na paní asistentku Bc. Ivu Strbačkovou.

A samozřejmě se můžete obracet i na mě 🙂

26.10. Pokud budete potřebovat přeposílám IT pomoc na těchto stránkách zdarma: https://www.datasys.cz/cs/pomuzeme-kdyz-doma-technika-nefunguje-zadarmo

23.10. Paní učitelka Šedová vytváří na TEAMS skupinu Vycházející žáci (přijde Vám registrace). Zde Vám bude dávat informace ze škol, které bude dostávat. Tam také bude možno dávat dotazy, které paní učitelka bude zodpovídat.

Na oficiálních stránkách školy v sekci ŠKOLA, záložka VÝUKA V DOBĚ KORONAVIRU (https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/)  je vložena prezentace Office 365 Teams. V případě problémů s přihlašováním se, prosím, podívejte do návodné prezentace.

Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.


Důležité odkazy:

https://zsmilovice.cz/absolvent/

https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/

Sběr (rozklikněte )

Voluntarius -  https://obcanske-sdruzeni0.preview.webnode.cz/

Charitativní projekt Čteme pro Kuře https://www.ctenipomaha.cz/