Třída 9. A_2021

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jana Slavíková
Zastupující TU: Mgr. Jiřina Šosová

 

Aktuality

Vítám všechny v novém kalendářním roce 2021 a - bohužel - opět začínáme online výukou. Níže  zaslaný RH platí zatím od 4. 1. 2021, sledujte další informace na web. stránce naší třídy.

RH pro 9. A platný od 4.1.2021

Informace Obchodní akademie v Lysé n. l.

OA Lysá n. L.

Informace MŠMT pro žáky 9.r.

SOŠ inf a spojů a SOU Kolín

Leták deváťáci

Den otevřených dveří SOŠ zdravotn.

Dopravní škola

DOD Gymnázium v Nymburce 2

SOŠ a SOU Horky

Pozvánka DOD

Didakta

OA Ml. Boleslav

Den otevřených dveří na Gymnáziu

Zpráva pro rodiče i žáky:

na základě výběru žáků a po dohodě s nimi budou v brzké době vyhotoveny a poslány jejich mikiny pro "deváťáky". Cena jedné mikiny s potiskem dle vlastního výběru je 460,- Kč. Tyto peníze žáci přinesou do školy v týdnu od 1. 2. do 5. 2. 2021 p. Haně Šumpíkové do kanceláře.

informace o revitalizaci Lesopark

SOŠ a SOU Horky

POZOR na změnu:

Změna RH-9. A

Jinak se zatím nic nemění, stále pokračujeme v distanční výuce. Pouze v pátek 29. 1. 2021 máte pololetní prázdniny (jednodenní).

kritéria - OA Mladá Boleslav

Připomínám - peníze na Vámi objednané mikiny musíte donést během příštího týdne do školy p. H. Šumpíkové (přízemí, prostřední kancelář). Cena je 460,- Kč.

Prosba ze strany p. sekretářky - noste peníze (pokud možno) přesně; nemají často na vrácení do 500,- Kč. Děkuji.

Další informace důležité: prosím o zaslání urychleně na můj mail (jana.slavikova@zsmilovice.cz) adresy SŠ Vašich dětí, kam se hlásí, musí být přesné i s PSČ a OBOREM, který na škole bude žák studovat. Navíc k mailu musí žáci připsat svůj mail a tel. číslo a jméno rodiče, kterého chtějí mít na přihlášce (matku nebo otce). Oba nelze. K nim se potom bude SŠ obracet. Ve škole musím do Bakalářů vložit všechny údaje a to nelze během jednoho dne vzhledem k tomu, že nejsme denně v práci a údajů je mnoho. Pak teprve mohu přihlášky vytisknout a předat Vám pro potvrzení u lékaře. Navíc - nepůjdeme-li v únoru do školy, Váš termín se krátí.

Na WEBu školy budou novější kritéria hodnocení žáků v rámci distanční výuky. Bližší vysvětlení podám v příští hodině online.

Navíc lze procvičovat i na zaplacených str. Didakta (odkaz výše); Datakabinet.

RH nově od 8. 2. 2021

Přijímačky nanečisto

Vaše objednávka mikin byla navýšena o částku 25,- Kč (barva na "smajlíku"). Zaplatíte při převzetí mikiny ve škole. Fa okopíruji.

Mikiny - fa

Informace pro budoucí studenty maturitních oborů:

Platné znění přijímací a talentové zkoušky

Zápisové lístky - budou vydávány po 1. termínu dubnových přijímacích zkoušek (zatím se do školy nesmí). V případě nutnosti - volejte; nejdříve však po 15. 3. 2021.

Jednotné zkoušky - termíny

V pátek 19. 3. 2021 budou mít žáci místo distanční výuky Semiramis (online). Připojí se v OSV v 9:55h ke schůzce. Jiná výuka v tento den nebude.

Informace MŠMT:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

Na Matfyzu jsme založili dobrovolnickou skupinu na doučování matematiky, kde přes 65 studentů doučuje přes 400 dětí.

Z této skupiny vyšla potřeba uspořádat tzv. přijímací zkoušky na nečisto.

Více: https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto

Pro žáky 2. stupně:

Povoleny jsou skupinové (v max. počtu 6 lidí) nebo individuální konzultace po domluvě.

Skupinové konzultace mohou ve škole probíhat ve dnech středa a čtvrtek. Konzultace mohou být zaměřeny na: přípravu žáků na přijímací zkoušky, konzultace k učivu.

Testování žáků u přijímacích zkoušek

Pro rodiče: TS online na Teamsech (OSV) - Vaše děti Vás přihlásí; termín - 13. 4. 2021 v 16:30h. Velmi stručné informace k absolventským pracím, čtvrtletnímu hodnocení; zájemci - možnost individuální schůzky online. TU Slavíková

Možnost přijímaček z Ma nanečisto

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/prijimacky-na-ss-z-matematiky-nanecisto/all

TS 13. 4. 2021

Dodatek k TS: pokud některý žák bude mít jiný termín přijímacích zkoušek než 3. 5. 2021, napíší rodiče do žádosti o testování jiné datum než 30. 4. 2021, ale 2 dny před zkouškami (např. žák půjde na SŠ 5. 5., testovat se bude 3. 5. ve škole). Napište, prosím, termíny do žádosti - tuto jako word. přílohu pošlete na můj mail nejpozději do 28. 4. 2021.

000_Ochrana_zdravi_PZ_pro_ZS

Testování žáků u přijímacích zkoušek

Zpráva pro žáky i rodiče: od pondělí 3. 5. 2021 bychom s největší pravděpodobností měli začít chodit do školy rotačně, tzn. jen v určité týdny. Pro 9. A platí toto: do školy by chodili v sudé týdny, tzn. nastoupili by již v pondělí 3. 5. ´21 na týden prezenční výuky. Jejich kmenovou třídou bude místnost č. 310; testování všech žáků proběhne pak ráno v místnosti č. 309. Během lichého týdne bude výuka pokračovat online a do školy přijdou žáci zase další - sudý - týden.

Upřesním, zda nástup do školy platí, ještě v pátek po oficiálním oznámení MŠMT.

V pondělí 3. 5. 2021 ( v sudém týdnu) nastupujete do školy.

Na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Škola nebude potvrzení žákům vydávat.

NOVÝ RH OD 10.5. - 9. A

Změna v RH: v úterý budete mít vždy 8. h VkZ (při prezenční výuce i online výuce. Úterní KoA se přesouvá na pondělí k ost. - EKO, GT, SA.

Informace o volných místech na školách

Čestné prohlášení o negativním testu

Vytvoření čestného prohlášení  -  přihlaste se do webové aplikace, na horní liště kliknout na tlačítko Potvrzení COVID-19

Druhé kolo PZ - volná místa

Kopie - Rozpis. obhajoby 2021

Obhajoby jsou o týden dříve podle původního termínu. Začínáme ve čtvrtek 10. 6. 2021.

Dochází k drobné výměně mezi žáky (M. V. za J. N; I. K. v pátek.

Kopie - Rozpis. obhajoby 2021

Všichni žáci 9. A, kteří nemají v rozpisu obhajobu své AP, budou přítomni na obhajobě spolužáků během celého dopoledne. Ve čtvrtek 10. 6. končí obhajoby ve 12:40; poté všichni žáci odcházejí domů. Výuka nebude dále pokračovat.

V pátek 11. 6. se zúčastní na obhajobách všichni do 10:05; poté se budou normálně učit dle platného RH.

Informace: dne 24. 6. 2021 se uskuteční na školním hřišti mezitřídní soutěže. Přijďte ve sportovním oblečení.

Poslední den šk. r. - 30. 6. 2021 dostanete vysvědčení na radnici. Před budovu radnice se dostavíte v 7:45h; společně vejdeme dovnitř a po ukončení slavnostního předávání vysvědčení budete mít rozchod a půjdete sami domů.