Třída 5. D

O nás

Třídní učitel: Bc. Zuzana Carvová

Asistent pdagoga: Martina Škrabalová

Zastupující TU: Bc. Jindřich Kreidl

 

 

 

Matematika – Bc. Zuzana Carvová

Vlastivěda – Bc. Zuzana Carvová

Přírodověda – Mgr. Marie Pospíšilová

Český jazyk

Mgr. Lukáš Nachlinger

Bc. Jindřich Kreidl

Anglický jazyk – Veronika Červinková, Michaela Hankeová

IT – Mgr. Jana Třetinová, Kristína Hrubá

VV, ČASP – Hana Dann, Veronika Macháčková

HV – Veronika Červinková

TV – Bc. Simona Boučková

Půlené hodiny (dvě skupiny) – M, ČJ, AJ, IT

 

 

Aktuality

Informace k testování žáků

Informace o PCR testování

Školní rok 2021/22

Změna v rozvrhu 5. D

Informace ke karanténě

Karanténa trvá 14 dní (včetně) a pak se mohou vrátit do školy bez PCR testu. Karanténu je možno zkrátit na sedm dní, ale v tom případě se žák musí prokázat PCR testem, který  je možné absolvovat již mezi 5. – 7. dnem karantény. Vždy je však nutné dodržet nejméně sedm dní (včetně). Výsledky PCR testu musí být při ukázání ve škole prokazatelné (je třeba jasně prokázat jméno dítěte a termín testování) – je možné mít foto v mobilu, papírově, zaslat mailem.

PCR testy ve škole by se na děti vztahovaly, pokud by byly v souladu s termíny povinné karantény. Bohužel nelze dobu karantény zkrátit.

Souhlasy s PCR testy dávají rodiče jen 1x. Vztahuje se na všechna další testování. Kdo nedal a má zájem, může dodat k dalšímu testování.