Recyklohraní

V rámci recyklohraní na naší škole mají žáci možnost získávat kredity, a to sběrem papíru, vybitých baterií rozličných tvarů a velikostí, vyřazených menších elektrospotřebičů. Hodnota kreditů závisí na počtu odevzdaného.

10 baterií1 kredit
1 elektrospotřebič1 kredit
5 kg papíru3 kredity

Další kredity je možné získat za reprezentaci školy, popř. za nadstandartní práci do výuky dle uvážení vyučujícího.

účast ve školním kole10 kreditů
účast v okresním kole20 kreditůumístění 1.- 3. místo30 kreditů
účast v krajském kole40 kreditůumístění 1.- 3. místo50 kreditů
vyšší účast70 kreditů
práce ve výuce1 – 20 kreditů
jiná reprezentace školy1 – 30 kreditů

Počty kreditů jsou žákům zapisovány do Žákovského záznamníku.

Ve školním roce proběhne jedno kreditní období, které bude zakončeno výletem do Legolandu. Tohoto výletu se mohou účastnit žáci, kteří nasbírají 300 kreditů a více. Konečný počet účastníků je určen nejvyšším počtem získaných kreditů. Vstupné je plně hrazeno školou. Ostatní budou mít možnost nákupu rozličných odměn (červen).