EKOTÝM

31. 5. 2021

Cyklovýlet školního EKOTÝMU s panem starostou. Ukázka nově budovaných cyklotras, zastávka u tůní, beseda u koní, ukázka práce městské policie a zastavení na Radnici. Pane starosto, děkujeme 🙂