Úvodní stránka

Přijmeme učitele/učitelku anglického jazyka od nového školního roku (s nástupem 26.8.2019). Plat dle platových tabulek pro pedagogické pracovníky, pracovní smlouva zpočátku na rok s 3 měsíční zkušební dobou. Možnost využití benefitů školy, případně získání služebního bytu. Pro zájemce více při osobním jednání.

Rozpočty na rok 2019 a  výhledy příspěvkových organizací města Milovice na rok 2020-2021.http://urad.mesto-milovice.cz/cs/samosprava/rozpocty-a-vyhledy-prispevkovych-organizaci-mesta-milovice/
Návrhy rozpočtu na rok 2019 a návrhy střednědobého výhledu na roky 2020-2021 všech příspěvkových organizací města Milovice.
http://urad.mesto-milovice.cz/cs/samosprava/rozpocty-a-vyhledy-prispevkovych-organizaci-mesta-milovice/
Schválené rozpočty na rok 2018 a  výhledy příspěvkových organizace města Milovice na rok 2019-2020:
http://urad.mesto-milovice.cz/cs/samosprava/rozpocty-a-vyhledy-prispevkovych-organizaci-mesta-milovice/
Naše škola se v letošním školním roce pokusí získat titul „Světová škola“. Jde o to, zda témata Globálního rozvojového vzdělávání (lidská práva, humanitární pomoc, ochrana životního prostředí) jsou součástí života naší školy.
Můžete se podívat na želváka OSKARA z domova na této adrese: http://oskar.zsmilovice.cz/

Základní informace o naší škole:

ZŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice

IČ: 61631493 ČÚ: 600829584/0600 ID schránky: 28ajkpx

Informační memorandum k GDPR

V souladu s Článkem 37 Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR):

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Roman Šmíd

Kontakt na pověřence:

E-mail:  roman.smid@bdo.cz

Odloučené pracoviště: Pionýrů 54, 289 23 Milovice

Jsme plně organizovanou základní školou se dvěma budovami: Pionýrů (stará škola), Školská (hlavní budova) Svým žákům mimo jiné nabízíme:

 • logopedickou nápravu
 • možnost nápravy poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • pomoc při grafomotorických potížích (kurz Maxík)
 • zlepšení pozornosti (kurz HYPO)
 • práci s nadanými dětmi
 • moderně vybavené kmenové třídy ( na 1. stupni počítače, audiovizuální technika, interaktivní tabule)
 • dvě učebny informatiky, které navštěvují všichni žáci školy
 • mobilní PC učebnu s tablety
 • keramickou dílnu
 • multimediálně vybavenou učebnu cizích jazyků
 • nově vybavenou učebnu chemie a fyziky
 • nově vybavenou kuchyňku
 • zrenovované dílny
 • zrenovované informační centrum
 • pitný a stravovací režim zajišťují automaty s pitím a jídlem (denně obměňováno), mléčné výrobky v akci školní mléko, čerstvé ovoce – projekt Ovoce do škol
 • moderní způsoby vyučování (projektové vyučování, metody kritického učení, laboratorní práce atp.)
 • možnost sledování prospěchu  a absence žáků přes internet
 • možnost komunikace rodičů s pedagogy a vedením školy přes web školy
VOLUNTARIUS o.s.   Cílem sdružení Voluntarius z.s. je zejména podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ T.G.Masaryka Milovice, …  více na: http://obcanske-sdruzeni0.webnode.cz/ Kontaktní email: voluntariusos@gmail.com Bankovní spojení: č.ú. 1098378013/3030 (Voluntarius) variabilní symbol: datum narození ve formátu ddmmrr ( např. 010798 pro narozené 1.7. 1998) Zpráva pro příjemce: jméno žáka a třída výše příspěvku pro školní rok  je 100 Kč
extratrida
Středočeský kraj

Komentáře nejsou povoleny.